(Пн-пт) 9:00 - 18:00
(Mon-Fri) 9:00 - 18:00

Номінальна жорсткість цін: наслідки для розрахунків з оцінки активів за ринковим підходом

При здійсненні оцінки активів дата оцінки (дата, станом на яку визначається вартість) дуже часто відрізняється на декілька місяців від періоду, коли оцінювач безпосередньо здійснює розрахунки, зокрема пошук цінових аналогів. Відповідно, при застосуванні ринкового підходу виникає проблема: чи необхідно здійснювати коригування цін аналогів на якийсь коефіцієнт, щоб відобразити їх зміну за період, що пройшов від дати, станом на яку визначається вартість об’єкта оцінки, до дати отримання інформації про ціну аналогів?

Процес зміни фірмами цін на різні товари і послуги достатньо докладно проаналізований в економічній теорії, оскільки він має значний вплив як на результати управлінських рішень на мікрорівні, так і на монетарну політику на макрорівні. Зокрема, існує таке поняття як «номінальна жорсткість цін» (nominal rigidity of prices) або «липкість цін» (price stickiness): при зміні зовнішніх умов (наприклад, собівартості) фірми коригують ціни не миттєво і не завжди повністю відображають зміни зовнішніх умов у ціні. Це пояснюється декількома причинами. Кожен перегляд цін потребує від фірми певних витрат, для яких є термін «витрати меню» (menu cost): розрахунку нових цін, їх розміщення у прайс-листах чи на сайті тощо. Крім того, фірмі необхідно проаналізувати ситуацію на ринку та ціни конкурентів, щоб зміною своїх цін не погіршити своє становище на ринку. Тому фірми, як правило, не переглядають ціни, якщо їх очікувана зміна є досить незначною та не дає можливість компенсувати вищезгадані витрати та ризики.

Явище номінальної жорсткості цін активно досліджується економістами (Фішер, Акерлоф, Манків та ін.) в розвинутих країнах із кінця 1970-х рр. років. У найсвіжіших наукових працях містяться висновки про те, що тривалість періоду, протягом якого фірми не переглядають ціни, становить близько півроку в США та рік у зоні євро. Ціни онлайн-магазинів переглядаються частіше, однак їх тривалість теж є не меншою, ніж два-три місяці. Кожен місяць змінюється лише 10-20% від загальної кількості цін.

Однак, застосувати ці результати до країн із вищим рівнем інфляції, ніж 2-3%, досить проблематично. За умов постійної значної інфляції та девальвації національної валюти, а також сформованих під впливом пам’яті про попередні кризи негативних очікувань керівників фірм, мотивація до частого перегляду цін є, звичайно, вищою. На щастя, в Інфляційному звіті Національного банку України за липень 2021 року оприлюднено результати досліджень з цього питання, здійснені спеціалістами НБУ протягом 2019-21 рр. Для аналізу тривалості цін було використано дані онлайн-супермаркетів, зібрані за допомогою веб-скрепінгу, а також дані щоквартального опитування підприємств, яке здійснює НБУ. За висновками дослідження, ціни у 2020 році змінювалися дещо рідше порівняно з 2018 і 2019 роками, що свідчить про збільшення жорсткості цін та вплив чинників, не пов’язаних зі зміною валютного курсу. В Україні на понад половину товарів продавці змінюють ціни рідше, ніж раз на три місяці. Перегляд цін ще не означає їх зміну: фірми частіше переглядають свої ціни, ніж змінюють. Медіанне значення тривалості між переглядами цін становить два-три місяці, а зміни цін – три-чотири місяці.

Візуалізація 1: Розподіл відповідей респондентів за частотою перегляду* та зміни** цін на репрезентативний продукт, %

* Під переглядом цін мається на увазі аналіз поточної ситуації та прийняття рішення змінювати ціни чи ні.

** Відповідно, зміна цін – це результат рішення змінити ціну.

Джерело: Інфляційний звіт Національного банку України за липень 2021 р.

У процесі формування ціни найбільше значення мають виробничі витрати, у тому числі на сировину та матеріали, а також оплату праці. Обмінний курс гривні впливає на зміни цін, здебільшого, опосередковано – через зміну собівартості імпортних товарів.

Візуалізація 2. Найвпливовіші чинники при прийнятті рішення про підвищення/зниження цін у 2021 році на товари/послуги (можна обрати декілька варіантів), %

* Вартість енергоресурсів, інших товарів і послуг, які входять у виробничі витрати, орендна плата тощо.

** Страхування, банківське обслуговування, кредитні ставки тощо.

Джерело: Інфляційний звіт Національного банку України за липень 2021 р.

Таким чином, на підставі вищезгаданих досліджень НБУ можна зробити наступні висновки для оцінки. Якщо дата оцінки та дата цін аналогів відрізняються менше, ніж на три місяці, то оцінювач має підстави для того, щоб не застосовувати коригування на зміну цін з часом, оскільки, скоріше за все, продавець аналогів виставляв не змінював ціни протягом трьох останніх місяців. Однак, якщо з дати оцінки пройшло більше, ніж три місяці, то ціни аналогів необхідно скоригувати із застосуванням найбільш доречного індексу цін, який відображатиме вплив на ціну важливих чинників, наведених на графіку вище. При цьому шаблонне використання для всіх видів оцінюваних активів індексу обмінного курсу гривні до долара США або індексу цін виробників може привести до викривлення результатів. Наприклад, ціни обладнання, у собівартості якого займає значну частку певний специфічний вид сировини (сталь, мідь, алюміній, пластик тощо) можуть значною мірою залежати від зміни цін саме на цю сировину, що може суттєво відрізнятися від значень загальновживаних індексів цін.

Федір Мєшков

Керівник практики оцінки та бізнес-моделювання LUCAS

Консультації за телефоном: +380 44 344 7915

Кабінет Міністрів оновив порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

При здійсненні оцінки активів дата оцінки (дата, станом на яку визначається вартість) дуже часто відрізняється на декілька місяців від періоду, коли оцінювач безпосередньо здійснює розрахунки, зокрема пошук цінових аналогів. Відповідно, при застосуванні ринкового підходу виникає проблема: чи необхідно здійснювати коригування цін аналогів на якийсь коефіцієнт, щоб відобразити їх зміну за період, що пройшов від дати, …

Огляд Узагальнюючих податкових консультацій з ТЦУ за 2021 р.

При здійсненні оцінки активів дата оцінки (дата, станом на яку визначається вартість) дуже часто відрізняється на декілька місяців від періоду, коли оцінювач безпосередньо здійснює розрахунки, зокрема пошук цінових аналогів. Відповідно, при застосуванні ринкового підходу виникає проблема: чи необхідно здійснювати коригування цін аналогів на якийсь коефіцієнт, щоб відобразити їх зміну за період, що пройшов від дати, …